Stárková Olga

První náčrty
- rozmanité druhy živočichů
olej, deska

První náčrty - ryby a létavci
55x45cm,
olej, deska

První náčrty
- rozmanité druhy bylin
olej, deska

Hudba vody - Lyra
60x75cm,
olej, deska

Sonáta slunce
75x65cm,
olej,deska


 

 

 

Olej, deskaOlej, deska

www.malir-grafik.cz

o.star@malir-grafik.cz