Umělci Nového sdružení :

Martina Dědičová, Vladimír Josef Dvořák, Karel Dvořák, Václav Frolík, Josefina Garaiová, František Koudelka, Ivan Králík, Milan Křenek, Mirka Mádrová, Jindřich Modráček, Antonín Navrátil, Miroslav Pangrác, Alena Petříčková, Ludmila Razimová, Zdenka Reinerová