NSPU = renomovaní výtvarní umělci - malíři - grafici - sochaři - fotografové

 

                               l

Nové sdružení vždy pokládalo za rozhodující kvalitu a profesionalitu uměleckých prací a sílu jejich sdělení. Tato idea je základem koncepce všech společných výstav sdružení. Nové sdružení sídlí v prostorách s vlastní galerií v Husinecké ulici 8, na Žižkově, kde pořádá samostatné, společné výstavy svých členů nebo hostů. Při galerii má Sdružení k dispozici prostorný dvůr, kde pořádá občasné umělecké akce, například autorské čtení nebo divadelní představení.

 

Žižkovské dialogy

V našem ateliéru v Husinecké 8 probíhají úspěšné výstavy také v rámci projektu "Žižkov - pražský Montmartre", kde se prezentují jednotliví členové NSPU a pozvaní sympatizanti projektu. Tvoří umělecký dialog příslušníků sdružení sídlícího v této jedinečné, fenomenální části Prahy, kde mnozí i žijí a tvoří. Poprvé proběhla výstava "Žižkov - pražský Montmartre I." v roce 2013. U příležitosti výstavy vznikl i kalendář sdružení, který spojoval tvorbu členů sdružení s geniem loci této pražské čtvrti. Od této pilotní akce, obohacují pravidelně opakované výstavy s různorodým malířským, sochařským i fotografickým zpracováním námětů z historie či současnosti Žižkova, kulturní život jak členů sdružení, tak milovníků kultury celé Prahy. Na autorských i společných výstavách je možno vidět zastoupení většiny stylů moderního i klasického umění posledních několika desetiletí.

V duchu projektu, za přispění některých členů sdružení s dlouhodobými vazbami na francouzské prostředí, se podařilo v květnu roku 2015 uspořádat stejnojmennou výstavu členů sdružení ve Francii, na zámku v městečku Pont du Chateau u Clermont Ferand. K této příležitosti byl sdružením vydán reprezentační katalog, kde jsou představeni jednotliví umělci a jejich díla.

V roce 2023 činnost NSPU pokračovala kromě pravidelných profilových výstav ve spolkové galerii v Husinecké ulici na Žižkově dvěma společnými výstavami s názvem Spolu (23. 2. až 23. 4. na zámlu v Kladně) a Spolu 2 ( s vernisáží 2. 8. do 31. 8., k této výstavě byl vydán i katalog).

Nové sdružení pražských umělců je podporováno městskou částí Prahy 3

 

 

 

 
 

                                          

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Naše sídlo:  Husinecká 8, Praha 3 - Žižkov
Výstavní síň Antonína Navrátila - Atelier NS

Galerie je přístupná v úterý, středu a čtvrtek, od 15 do 18.00 hodin

Kontakt : o-zacek@volny.cz